Biogen Patientfall

Hur skulle du diagnostisera MS?